Al Amana College zoekt een Rector

Al Amana College zoekt een Rector

Al Amana College zoekt een Rector


Welkom bij Al Amana College, waar we bouwen aan een toekomst met betekenisvol
onderwijs! Ben jij een gedreven leider met een passie voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en wil je
bijdragen aan de groei van een nieuwe school met een Islamitische grondslag? Dan is dit
jouw kans! Vanaf 1 augustus 2024 openen we met trots de deuren van Al Amana College in
Utrecht.


Stichting Al Amana Scholen
Al Amana is een stichting met een Islamitische grondslag. Onze scholen staan bekend om
hun kwalitatief hoogwaardig en ambitieus onderwijs. Bij ons draait het niet alleen om het
overbrengen van kennis, maar ook om het begeleiden en voorbereiden van leerlingen als
volwaardige burgers in de maatschappij vanuit onze kernwaarden. De leerling staat centraal,
met aandacht voor zijn/haar cognitieve, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Burgerschap is verweven in al onze vakken en lessen. We streven ernaar een gastvrije
omgeving te creëren waar alle medewerkers en leerlingen zich elke dag welkom voelen,
ongeacht hun achtergrond of overtuiging.

Als Rector van Al Amana College speel je een belangrijke rol in de opbouwfase en
doorontwikkeling van onze school. In het komende schooljaar starten we met een tweejarige
brede brugklas, waar leerlingen de kans krijgen om te groeien en te ontdekken welk
schoolniveau het beste bij hen past. Als team zullen we de leerlingen begeleiden om
maximale kansengelijkheid te creëren.

Heb je ervaring in het leidinggeven, heb je affiniteit met onze identiteit en word je hier
enthousiast van? Dan ben je mogelijk de perfecte kandidaat om samen verder te bouwen
aan het Al Amana College in Utrecht.

In de huidige structuur vormt de rector samen met de teamleider(s) de schoolleiding van het
Al Amana College. De rector is integraal verantwoordelijk en heeft een nauwe samenwerking
met de directeur-bestuurder in de opbouwfase van de school. De teamleiders zijn
verantwoordelijk voor het onderwijs, de zorg en de begeleiding van de leerlingen en sturen
de mentoren aan, ook houden zij zich bezig met de ouder-en leerlingenzaken en de
uitvoerende onderwijsprocessen.

De opdracht is:
▪ Je geeft samen met de teamleider duidelijke sturing aan de onderwijskundige
ontwikkeling en bouwt de ingeslagen koers verder uit. Je verbindt de
onderwijsontwikkeling van de onderbouw aan de bovenbouw mavo, havo en vwo met
de vereiste einddoelen voor ogen.
▪ Je herkent interne en externe ontwikkelingen die op de school afkomen, je
onderzoekt en analyseert wat nodig is en anticipeert op wat de school nu en in de
toekomst nodig heeft.
▪ Je laat de interne organisatie doorgroeien naar een school met een professionele
cultuur waarin taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en kaders helder zijn. Je
stuurt op kwaliteit en verantwoordelijkheid.
▪ Je versterkt het strategisch personeelsbeleid door te investeren in duurzame
inzetbaarheid en gedeeld leiderschap in samenwerking met de teamleiders.
▪ Je bent zichtbaar in de school, zoekt actief contact en werkt samen met leerlingen,
ouders en medewerkers. Je staat regelmatig tussen hen.
▪ Je bent gericht op verdere implementatie en nadere invulling van de nieuwe
organisatiestructuur in relatie tot de betekenis van en het effect op het primaire
proces, de medewerkers en de leerlingen.
▪ Je hebt aandacht voor het versterken van de interne organisatie; vormgeven aan de
planning & control cyclus; zorgdragen voor de vastlegging van afspraken en
procedures en de monitoring en borging daarvan.
▪ Je houdt je ook bezig met het aantrekken van vakkundige collega’s in een krappe
arbeidsmarkt.
▪ En je weet raad m.b.t. het zorgdragen voor de verdere realisatie van de nieuwbouw.

Profiel
Het Al Amana College zoekt een resultaatgerichte en betrokken rector; een communicator
die kan ‘bouwen en verbinden’. Hij of zij heeft gevoel voor historie en weet traditie en
toekomstgerichtheid met elkaar te verbinden.

Wij zoeken een rector:
▪ met onderwijskundige visie,
▪ die werkt vanuit vertrouwen, zichtbaar en verbindend is,
▪ als het gezicht van de school die een voorbeeldfunctie vervult en een cultuurdrager
is,
▪ die koersvast en duidelijk is en op een heldere manier sturing aan mensen en
processen geeft,
▪ die communicatief sterk is en in staat is relaties met alle belanghebbenden bij de
school op te bouwen en te onderhouden,
▪ met goede antennes voor ontwikkelingen in de omgeving en die kan vertalen naar de
onderwijsvisie en -context van de school,
▪ met helicopterview, maar waar nodig ook ‘hands-on’ kan acteren,
▪ die affiniteit heeft met de islamitische identiteit en die in staat is daar op een
herkenbare, eigentijdse en inclusieve wijze invulling aan te geven,
▪ die medeverantwoordelijkheid voor AL Amana als geheel toont en het College van
Bestuur adviseert over strategische onderwerpen die vervolgens op schoolniveau
worden vertaald en geïmplementeerd.

Wat we van je vragen:
● Academisch werk- en denkniveau;
● Aantoonbare relevante leidinggevende ervaring.
● Aantoonbare relevante onderwijskundige kennis en ervaring op een school van
vergelijkbare omvang;
● Kennis van en affiniteit met leerlingen in het mavo, havo en vwo-onderwijs;
● Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering;

● Kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en een visie op toekomstgericht
leren;
● Kennis van de actuele ontwikkelingen binnen passend en inclusiever onderwijs;
● Vaardigheid in het signaleren van onderwijsontwikkelingen en het formuleren,
uitvoeren en borgen van beleid;
● Het vanuit eigen talenten vormgeven van je rol binnen de schoolleiding, waarin
ontwikkelgerichtheid, gezamenlijkheid en elkaar aanspreken centraal staan;
● Een heldere en open communicatiestijl;
● In staat zijn zaken in het juiste perspectief te plaatsen en te relativeren;

Wij bieden;
▪ Functieniveau/salariëring: S14 – CAO VO,
▪ Omvang: 0,8 – 1,0 FTE,
▪ Ingangsdatum: per schooljaar 2024-2025,
▪ Een uitdagende opdracht tot het maken van zinvol, betekenisvol en kansrijk onderwijs
voor onze leerlingen,
▪ Ruimte om je verder door te ontwikkelen en verder te professionaliseren.

Tijdpad en procedure
De sluitingsdatum van de vacature is 17 april 2024. De eerste gespreksronde is op 22 april
2024 en de tweede gespreksronde is gepland op 24 april 2024.

Solliciteer nu!
Wil jij deel uitmaken van ons team en meebouwen aan een school waar elke dag telt? Solliciteer via het onderstaande formulier! 

Inhoudelijke vragen?
Aanvullende informatie over de school en de functie is vanzelfsprekend opvraagbaar bij dhr.
K. Salihi, directeur bestuurder Al Amana Scholen via telefoonnummer 06-11282679 of Mw.
K. Loukili, adviseur HR via het nummer 085-8227256.

Assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Khadija Loukili

HR-adviseur Al Amana
06-41619948
k.loukili@alamana.nl

Indien je vragen hebt over de procedure, kun je contact opnemen met Khadija Loukili van HR.